معرفی سایت های علمی و پژوهشی

در این مطلب به معرفی سایت های مهم علمی و پژوهشی برای محققین و دانشجویان می پردازیم.....لیستی از پایگاه های اطلاعاتی مطرح و رایگان برای دسترسی و دانلود به صورت رایگان....برای مشاهد به ادامه مطلب بروید.

بانکهای اطلاعاتی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق

www.hadith.net/new

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

:دانشگاه اهایو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

 

دسترسی به متن کامل پایان نامه های 435 دانشگاه از24 کشور اروپایی

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه کالیفرنیا

http://escholarship.org/

 

دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

 

دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی دانشگاهی

http://www.oalib.com/

 

دسترسی به پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/

 

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال های سایت In Tech

http://www.intechopen.com/

 

دسترسی رایگان به مقالات علمی —دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

 

دسترسی رایگان به مقالات علمی — مقالات 1753 ژورنال—دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu/

 

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/